Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Karczma Borowa
Nadleśnictwo Karczma Borowa
065 529-98-12, 065 520-52-40
065 529-98-12 wew. 126

ul. Leszczyńska 39
64-100 Leszno, Kąkolewo
Biuro nadleśnictwa czynne pon-pt  w godzinach 7.00-15.00
Bieżący rachunek bankowy
BZ WBK S.A Leszno 78  1090  1245  0000  0000  2400  9749

Nadleśniczy
Jacek Napieralski
65 529 98 12 wew. 122
Zastępca nadleśniczego
Tomasz Furmańczak
65 529 98 12 wew. 112
Główny księgowy
Hanna Malarczyk
65 529 98 12 wew. 127

Dział gospodarki leśnej

Andrzej Szeremeta
Inżynier Nadzoru
Tel.: 65 529-98-12 wew. 115
Wiktor Daroszewski
Referent ds BHP i stanu posiadania
Tel.: 65 529-98-12 wew. 117
Łukasz Sworowski
Specjalista ds marketingu i pozyskania drewna
Tel.: 65 529-98-12 wew. 116
Jan Marecki
Specjalista ds ochrony lasu i p-poż
Tel.: 65 529-98-12 wew. 113
Krzysztof Świgoń
Specjalista ds leśnej mapy numerycznej i gospodarki łąkowo rolnej
Tel.: 65 529-98-12 wew. 120
Maciej Grześkowiak
Specjalista ds hodowli lasu, szkółkarstwa, nasiennictwa i informatyki
Tel.: 65 529-98-12 wew. 118
Elżbieta Sztyler
Specjalista ds sprzedaży drewna i użytków ubocznych
Tel.: 65 529-98-12 wew. 116
Joanna Girtler
Specjalista ds edukacji przyrodniczo leśnej i ochrony przyrody
Tel.: 65 529-98-12 wew. 117

Dział administracyjny

Maria Stenka
Sekretarz
Tel.: 65 529-98-12 wew. 133
Rajmund Popielarski
Specjalista ds administracji
Tel.: 65 529-98-12 wew. 136
Barbara Łucka
Specjalista ds pracowniczych i obsługi sekretariatu
Tel.: 65 529-98-12 wew. 125
Anna Pankowska-Żałabowska
Specjalista ds administracyjno - gospodarczych
Tel.: 65 529-98-12 wew. 133

Dział księgowości

Danuta Hylla
Specjalista ds księgowości
Tel.: 65 529-98-12 wew. 131
Katarzyna Ficek
Specjalista ds księgowości
Tel.: 65 529-98-12 wew. 124
Anna Furmańczak
Specjalista ds. księgowości
Tel.: 65 529-98-12 wew. 129
Barbara Jandy
Specjalista ds. płac
Tel.: 65 529-98-12 wew. 119

Straż leśna

Aleksander Kaaz
Komendant posterunku Straży Leśnej
Tel.: 65 529-98-12 wew. 123
Strażnik leśny