Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Karczma Borowa
Nadleśnictwo Karczma Borowa
065 529-98-12, 065 520-52-40
065 529-98-12 wew. 126

ul. Leszczyńska 39, Kąkolewo
64-100 Leszno
Biuro nadleśnictwa czynne pon-pt  w godzinach 7.00-15.00
Bieżący rachunek bankowy
SANTANDER Bank Polska oddział Leszno 78  1090  1245  0000  0000  2400  9749

Nadleśniczy
Jacek Napieralski
65 529 98 12 wew. 122
Zastępca nadleśniczego
Tomasz Furmańczak
65 529 98 12 wew. 112
Główny księgowy
Hanna Malarczyk
65 529 98 12 wew. 127
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Nowiński

Dział gospodarki leśnej

Andrzej Szeremeta
Inżynier Nadzoru
Tel.: 65 529-98-12 wew. 115
Wiktor Daroszewski
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i BHP
Tel.: 65 529-98-12 wew. 117
Łukasz Sworowski
St. Specjalista Służby Leśnej ds marketingu i pozyskania drewna
Tel.: 65 529-98-12 wew. 116
Paweł Walczak
Specjalista Słuzby Leśnej ds. sprzedaży
Tel.: 65 529-98-12 wew. 116
Jan Marecki
St. Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i p-poż
Tel.: 65 529-98-12 wew. 113
Krzysztof Świgoń
Specjalista Służby Leśnej ds. leśnej mapy numerycznej i gospodarki łąkowo rolnej
Tel.: 65 529-98-12 wew. 120
Maciej Grześkowiak
Specjalista Służby Leśnej ds. szkółkarstwa, nasiennictwa, lasów niepaństowych i Administrator SILP
Tel.: 65 529-98-12 wew. 118
Joanna Girtler
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony przyrody, edukacji, informacji i promocji Nadleśnictwa
Tel.: 65 529-98-12 wew. 136
Tomasz Maćkowiak
Specjalista Służby leśnej ds. hodowli lasu i gospodarki łowieckiej
Tel.: 65 529-98-12 wew. 118

Dział administracyjny

Maria Stenka
Sekretarz
Tel.: 65 529-98-12 wew. 133
Rajmund Popielarski
Specjalista ds administracji
Tel.: 65 529-98-12 wew. 133
Barbara Łucka
Specjalista ds pracowniczych i obsługi sekretariatu
Tel.: 65 529-98-12 wew. 125
Anna Pankowska-Żałabowska
Specjalista ds administracyjno - gospodarczych
Tel.: 65 529-98-12 wew. 117

Dział księgowości

Danuta Hylla
Specjalista ds księgowości
Tel.: 65 529-98-12 wew. 131
Katarzyna Ficek
Specjalista ds księgowości
Tel.: 65 529-98-12 wew. 124
Anna Furmańczak
Specjalista ds. księgowości
Tel.: 65 529-98-12 wew. 129
Barbara Jandy
Specjalista ds. płac
Tel.: 65 529-98-12 wew. 119

Straż leśna

Aleksander Kaaz
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 65 529-98-12 wew. 123
Krzysztof Chlistun
Strażnik leśny
Tel.: 65 529-98-12 wew. 123