Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy HCVF (High Conservation Value Forest) to lasy o szczególnych walorach przyrodniczych. Wyznaczenie i właściwe oznakowanie na mapach ekosystemów reprezentatywnych wchodzi w zakres realizacji zasad i kryteriów FSC.
Lasy HCVF są przyporządkowane do 6 kategorii:

 1. HCVF1
  lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych.
      HCVF 1.1. Obszary chronione
          HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach
          HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
      HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
   
 2. HCVF2
  Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
 3. HCVF3
  Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
      HCVF 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia
                    gospodarki leśnej
      HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce
                     pospolite i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne
                     obszary gospodarki leśnej.
 4. HCVF4
  Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
      HCVF 4.1 Lasy wodochronne
      HCVF 4.2 Lasy glebochronne
 5. HCVF5
  Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności
 6. HCVF6
  Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności
 7. Ekosystemy reprezentatywne
  to wytypowane obszary, na których nie prowadzi się działań gospodarczych w celu zachowania i obserwowania przebiegu naturalnych procesów ekologicznych w nich zachodzących.

  W poniższych załącznikach można zobaczyć lokalizację ekosystemów reprezentatywnych i lasów HCVF występujących w naszym Nadleśnictwie

   

  Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) Konsultacje społeczne

   

  Nadleśnictwo Karczma Borowa informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (Hight Conservation Vaule Forestes), zgodnie ze standardami FSC, adaptowanymi do warunków Polski.

  Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)
  w Polsce zostały opracowane przez Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska"
  plik do pobrania.

  Kategorie lasów HCVF, które występują w Nadleśnictwie Karczma Borowa
  tabela do pobrania

  Szczegółowa lokalizacja ujętych w tabeli lasów HCVF dostępna jest w biurze Nadleśnictwa Karczma Borowa w godzinach urzędowania. (HCVF 1.2. - informacje o lokalizacji stanowisk chronionych gatunków są danymi wrażliwymi i nie zostanie upubliczniona ).

   

  Konsultacje społeczne i naukowe dotyczą wyłącznie tylko tych obszarów zakwalifikowanych, jako lasy HCVF, które nie pokrywają się z formami ochrony przyrody, ustanowionymi wcześniej przez właściwe organy ochrony przyrody (np. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, strefy ochronne zwierząt, grzybów i roślin) oraz lasami ochronnymi uznanymi
  w trakcie rewizji planu urządzenia lasu.

  Osobami do kontaktu w sprawie identyfikacji lasów HCVF są: z ramienia Nadleśnictwa Karczma Borowa – Jacek Napieralski, tel. 694482179, e-mail: jacek.napieralski@poznan.lasy.gov.pl, z ramienia RDLP w Poznaniu – Marlena Kowalkowska, e-mail: marlena.kowalkowska@poznan.lasy.gov.pl

  Uwagi i propozycje w ramach konsultacji społecznych prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres karczmaborowa@poznan.lasy.gov.pl, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

  plik do pobrania - formularz

  w terminie do 28.02.2014r.

   

   Ekosystemy reprezentatywne
   konsultacje społeczne

  Nadleśnictwo Karczma Borowa  informuje, że zgodnie z wymogami FSC (kryterium 6.4.) zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych.

  Wykaz ekosystemów reprezentatywnych na terenie Nadleśnictwa do pobrania

 8. Szczegółowa lokalizacja dostępna jest w biurze Nadleśnictwa Karczma Borowa w godzinach urzędowania.

  Osobami do kontaktu w sprawie wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych są:
  z ramienia Nadleśnictwa Karczma Borowa – Jacek Napieralski, tel.694482179,        
  e-mail: jacek.napieralski@poznan.lasy.gov.pl,
  z ramienia RDLP w Poznaniu – Marlena Kowalkowska, tel.061 6684436
  e-mail:marlena.kowalkowska@poznan.lasy.gov.pl.

  Opinie, uwagi i propozycje w ramach konsultacji społecznych prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, na adres karczmaborowa@poznan.lasy.gov.pl, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
  plik do pobrania
   w terminie do 28 lutego 2014 r.