Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwat przyrody

Istniejące rezerwaty przyrody
Na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa znajduje się jeden rezerwat przyrody - "Ostoja Żółwia Błotnego". o powierzchni 4,42 ha

Celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie jednego z bardzo nielicznych w Polsce stanowisk żółwie błotnego. Rezerwat został utworzony na podstawie Zarządzenia MLiPD z dnia 21 maja 1974 r. (MP nr 20 z 1974 r. poz. 121)

Rezerwat został, utworzony w 1974 r w celu ochrony jednego z nielicznych stanowisk żółwia błotnego – (Emys orbicularis), jedynego gatunku żółwia występującego w Polsce. Żyją tu również zaskrońce, ropuchy, kumaki i żaby brunatne. Powierzchnia rezerwatu obejmuje niedostępny fragment lasu i bagien w Nadleśnictwie Karczma Borowa.

Wyjątkowe zdjęcia wykonanie na terenie rezerwatu  publikujemy dzięki uprzejmości Autora  Pana Tomasza Skorupki.